Artikel mit Schlagwort Phasenanschnittdimmer zum Tast- oder 1-10V / 0-10V Betrieb

-15%
EPV Phasenanschnittdimmer DIMMTRONIC M1000/5.3
EPV
Phasenanschnittdimmer DIMMTRONIC M1000/5.3
€166,60 * €141,90 * UVP